Contact Us

नमस्कार मित्रांनो, आपल्या जर काही शंका असतील, काही प्रश्न असतील तर आपण आम्हला comment मध्ये कळवू शकतात. आपल्या शंकाच आम्ही ताबडतोब उत्तर देण्याचा प्रयत्न करू.

तसेच आपण खालील मेल वर सुद्धा आम्हाला तुमच्या शंका विचारू शकता.

G mail – [email protected]